Guide til valg af det rette høreværn

Støj på arbejdspladsen er et almindeligt problem i mange industrier og på mange arbejdspladser. Det kan virke ubetydeligt, men i 2007-2008 var der 21.000 ansatte, der led af høreproblemer, som de mente var forbundet med deres arbejde.

De 4 bedste høreværn

Millarco 38200

Millarco-Hoerevaern
PRISER FRA
 

 

70,-

 

88,-

 

Simpelt høreværn af mærket Millarco. Lækkert og billigt høreværn, som beskytter dine ører som de skal. Høreværnet er med bøjle, og kan nemt justeres så de passer til dit hoved. Millarco 38200 er CE godkendt og lever op til kravene til EP 101.

3M Peltor X3A

3M Peltor hoerevaern - Guide til valg af det rette høreværn
PRISER FRA
 

 

278,-

 

293,-

 

Med denne Peltor X3A model fra 3M får du optimal beskyttelse. Det er et høreværn som tilbyder fantastisk støjreduktion, og er oplagt til både arbejde og hobbybrug.

3M Peltor WorkTunes Pro

HRX200A-Peltor-Worktunes
PRISER FRA
 

 

475,-

 

488,-

 

498,-

 

595,-

 

716,-

 

1.119,-

 

Skal du have musik eller radio i ørerne, mens du arbejder, så er dette modellen. Peltor Worktunes Pro fra 3M kan både tilsluttes din mobil eller musikafspiller via AUX, eller spille radio via den indbyggede radiofunktion. Radion kan gemme dine 5 yndlingsfrekvenser, så du nemt kan skifte mellem dem.

3M Peltor WS Alert XP Bluetooth Høreværn

3M Peltor WS Alert XP Bluetooth Høreværn
PRISER FRA
 

 

3.246,-

 

3.289,-

 

3.405,-

 

Skal det være toppen af poppen, så er dette modellen du skal have fingrene i. Et høreværn, med indbygget bluetooth, i absolut topkvalitet. Høreværnet har en SNR på 29.

Du får også mulighed for at foretage trådløse opkald via din mobiltelefon, så du ikke behøver stoppe det du har gang i, hvis telefonen ringer.

Hvis du kan svare ‘ja’ til nogen af følgende spørgsmål om din arbejdsplads, er du sandsynligvis udsat for støj på arbejdspladsen:

 • Er støjen påtrængende, såsom fra en travl gade, maskiner eller en overfyldt restaurant?
 • Er du nødt til at tale højere for at have en normal samtale med parterne er omkring 2 meter fra hinanden?
 • Bruger du larmende maskinværktøj eller maskineri i mere end en halv time om dagen?
 • Arbejder du i en støjende industri, for eksempel byggeri, vejarbejde, snedkerarbejde, materialebehandling eller fabriksproduktion, smedning eller i et støberi?
 • Er der støj på grund af slag (hammerslag, trykluftsværktøj el.lign.), eksplosive kilder såsom værktøjspistoler eller detonatorer eller skydevåben?
 • Har du nedsat hørelse sidst på dagen?

Læs også: Ørepropper mod snorken

Denne video viser, nogle myter og sandheder:

Hvad loven siger

Kontrol af støj på arbejdspladsen reguleres af Reglement for kontrol af støj på arbejdspladser fra 2005. Det niveau, hvor arbejdsgivere nu skal udlevere høreværn er 85 decibel. Ved 80 decibel kræves det, at arbejdsgivere vurderer risikoen for de ansattes hørelse, give dem oplysninger og træning og stille høreværn til rådighed på den ansattes anmodning. Der er også en eksponeringsgrænse på 87 decibel, idet der tages højde for eventuelle reduktioner i eksponering, der ydes af høreværn, som er det højeste, de ansatte må udsættes for.

Høreværn bør bruges, hvor det er nødvendigt med ekstra beskyttelse ud over det, man allerede har opnået ved hjælp af støjkontrolmetoder eller som en kortsigtet foranstaltning, mens der udvikles andre metoder til støjkontrol.

På arbejdsområder, hvor støjen overstiger denne øvre værdi på 85 decibel, kræver loven, at arbejdsgivere identificerer dem som ‘Høreværnszoner’, dvs. de skal sikre, at der bruges høreværn inden for disse områder og om muligt markere området med et skilt.

Det kræves, at arbejdsgivere, foruden at stille høreværn til rådighed, giver de ansatte træning om brugen og vedligeholdelsen af udstyret. Det er vigtigt at sikre, at høreværn holdes i god stand og sikre sig at:

 • ’Seglet’ på øremufferne er ubeskadiget.
 • Stramheden i hovedbøjlen ikke svækkes.
 • Der ikke foretages uautoriserede modifikationer.
 • At de komprimerbare ørepropper er bløde, smidige og rene.

Effektiv brug af høreværn:

Gør dette:

 • Sørg for at udstyret yder tilstrækkelig beskyttelse. Sats på at nå under 85 decibel ved øret, men ikke under 70 decibel.
 • Brug beskyttelsen specielt til støjende opgaver på arbejdspladsen.
 • Vælg beskyttelse, der er hensigtsmæssigt for arbejdsmiljøet. Tag hygiejne og komfort i betragtning.
 • Overvej anden personlig beskyttelse, der bruges på hovedet (beskyttelseshjelme/åndedrætsværn).
 • Stil et udvalg af høreværn med korrekte specifikationer til rådighed, så de ansatte kan vælge de mest komfortable for dem.

Gør ikke dette:

 • Bloker for meget støj. Dette kan isolere brugeren og skabe yderligere og større fare.
 • Hav en generel fremgangsmåde. Ret den mod de områder/opgaver, hvor det er mest nødvendigt.

Det er værd at sikre, at alle chefer og driftsledere sætter et godt eksempel ved at gå med høreværn og sørge for, at det kun er de folk, der har brug for at være der, der går ind i høreværnszoner, og at de ikke bliver der længere end nødvendigt.

Forstå høreværnsstandarder

Formålet med høretelefoner/høreværn er at reducere omgivende støj på arbejdspladsen til under 85 dB ved øret.

Før du vælger nogen som helst form for personlig beskyttelse, herunder høreværn, vil du få brug for at lave en risikovurdering eller henvise til en nylig en, du allerede har. Se på arbejdsmiljøet, opgaverne, praksisserne, anvendt maskineri og værktøjer, og overvej den ekstra støj, der skabes, og som arbejderne udsættes for. Hvordan kan dette reduceres ved kilden? Nyere eller mere effektivt maskineri kan forbedre støjniveauerne betydeligt, og mindre ændringer i arbejdsmønstre kan reducere de ansattes eksponering for støjen.

Det er også vigtigt, hvor længe de ansatte udsættes for støjen hver dag/uge og at måle støjniveauerne i dit arbejdsmiljø, så du er klar over, hvor tæt du er på den øvre eksponeringsgrænse på 85dB, eller hvor meget, du skal reducere støjen på arbejdspladsen for at nå denne værdi.

For at et produkt kan kategoriseres som høreværn skal det være CE mærket, hvilket er en angivelse for, at det opfylder minimumskravene for dette formål. Dette mærke betyder ikke, at et produkt egner sig til netop dine behov, blot at det møder minimumskravene for den europæiske standard for høreværn, BS EN352. Herunder vil der være flere underkategorier, der definerer niveauet af beskyttelse.

EN352 -1 -2 og -3 er de grundlæggende dele af EN352. Testning og sikkerhedskrav for ørebøffer er fremlagt i EN352-1 og for ørepropper er det EN352-2. Standarderne for ørebøffer fastgjort på sikkerhedshjelme er dækket i EN352-3.

Høreværn vil også være mærket med en Single Number Rating (SNR) værdi. Oplysningerne nedenfor er beregnet som en vejledning og vil ikke være hensigtsmæssige, hvis der er betydelig lavfrekvens støj (for lavfrekvens støj, se CSA Klasse ‘L’ nedenfor):

Støjniveau i dBVælg et værn med en SNR på:
85 – 9020 eller mindre
90 – 9520 – 30
95 – 10025 – 35
100 – 10530 eller mere

Visse produkter vil være mærket med en Noise Reduction Rating (NRR) værdi. Det er den amerikanske version af SNR, men kræver lidt mere omtanke, når man udregner den faktiske beskyttelse, man tilbyder. I dette tilfælde er det vigtigt at bemærke, at selvom NRR måles i decibel, vil høreværnet ikke reducere det omgivende støjniveau med det præcise antal decibel angivet i NRR. Hvis du for eksempel er i et miljø med et støjniveau på 100dB, og du bruger høreværn med en NRR på 33, vil dette ikke reducere støjen ved øret til 67dB. Der er nogle få forskellige metoder, man omtaler, til at udregne den egentlige beskyttelse, der tilbydes, men vores leverandør 3M anbefaler at dele NRR værdien med 2 for at få den dB reduktion produktet tilbyder.

Du kan også se en CSA Klasse vurdering på produkterne. Dette er den canadiske version af SNR og NRR, og det er et enkelt system, der defineret det niveau af beskyttelse, et høreværnsprodukt kan tilbyde. Et høreværn kan være klassificeret som A, B eller C.

CSA anbefaler, at et

Klasse C produkt bruges til støjniveauer op til 90dB

Klasse B produkt bruges til støjniveauer op til 95dB

Klasse A produkt bruges til støjniveauer op til 105dB

A og B klasserne kan også være forbundet med et ‘L’. L klassificeringen betyder, at høreværnet dæmper lyden med mindst 20dB, når det testes ved 125Hz. Det er en vigtig faktor, når man vælger høreværn for lavfrekvens støj.

Måder, hvorpå man kan reducere støj på arbejdspladsen

Når som helst, der er støj på arbejdspladsen, bør du se efter alternative processer, udstyr og/eller arbejdsmetoder, som vil gøre arbejdet mere stille og reducere den tid, folk eksponeres for støjen. Du bør holde dig ajour med gode praksisser på arbejdspladsen eller standarder for støjkontrol inden for din branche.

Hvor der er rimelige praktiske skridt, du kan tage for at reducere risikoen for støj, bør disse skridt tages. Men hvor støjeksponeringsgrænser ligger under de laveste handlingsværdier, er risikoen lav, så det vil kun forventes, at du tager relativt billige og enkle foranstaltninger.

Hvor din risikoanalyse viser, at de ansatte er meget udsatte for eksponering ved eller over den øvre eksponeringsgrænse, skal du implementere en plan for støjkontrol.

Der er mange muligheder for støjkontrol, du kan bruge, og det er tit en kombination af disse metoder, der virker bedst. Start med at tænke over, hvordan du kunne fjerne larmen fuldstændigt, og hvis dette ikke er muligt, bør du gøre alt, hvad du kan for at kontrollere støjen ved kilden: Overvej at omarrangere arbejdspladsen for at reducere støj eller omorganisere arbejdsmønstre for at begrænse den tid, arbejderne udsættes for støjen. Overvej følgende punkter:

• Brug en anden, mere stille proces eller udstyr, der er mere stille

– Kan arbejdet gøres på en anden, mere stille måde?

– Kan du udskifte det, der laver larmen, med noget mere stille?

– Indfør en politik for køb af maskiner og udstyr, der støjer mindst muligt

• Indfør maskinteknisk kontrol

– Undgå metal, der slår mod metal. Overvej at bruge polstringsmaterialer og reducere faldhøjder

– Vibrerende maskinpaneler kan forårsage støj – tilføj materialer for at reducere vibration

– Monter støjdæmpere på luftudstødning eller blæsedyser

• Lav om på den rute, støjen bevæger sig gennem luften til de eksponerede personer

– Lav afskærmninger omkring maskineriet for at reducere den støj, der udledes til arbejdsmiljøet

– Brug barrierer og skærme til at blokere lydens direkte rute

– Placer støjkilder længere væk fra de ansatte

• Design og indret arbejdspladsen for lav støj emission

– Brug absorberende materialer inden i bygningen til at reducere tilbagekastet støj, f.eks. – åbencellet skum eller mineraltræ

– Hold støjende maskineri og processer væk fra mere stille områder

– Design workflowet, så det holder støjende maskineri væk fra områder, hvor folk tilbringer det meste af deres tid

• Begræns den tid, folk tilbringer i støjende områder. Hver gang, man halverer den tid, der tilbringes i et støjende område, vil det reducere lydeksponering med 3dB.

Ordentlig og jævnlig vedligeholdelse af maskineriet er vigtigt, da det vil slides med alderen og blive mere støjende. Lyt efter ændringer – det kan være tid til at reparere eller udskifte slidte eller defekte dele.

Investering i maskineri og udstyr, der er mere stille, hvad enten du køber eller lejer, kan være den mest omkostningseffektive måde til at reducere støj på arbejdspladsen. Hvis du vælger mere stille udstyr fra begyndelsen, kan det spare dig tid og penge til indførelse af andre støjkontrollerende foranstaltninger. Sæt en realistisk deadline for reducering af støjniveauer og spørg leverandørerne om de sandsynlige støjniveauer under de forhold, du vil bruge udstyret, såvel som under standard testforhold. Prøv kun at købe eller leje fra leverandører, der kan påvise et lavt støj design med støjkontrol som en standarddel af maskinen, ikke som dyrt ekstraudstyr. Husk at holde optegnelser over din beslutningsproces som bevis på, at du har opfyldt dine lovmæssige forpligtelser for kontrol af støj på arbejdspladsen.

For flere oplysninger om kontrol af støj på arbejdspladsen, kan du se HSE’s vejledning: https://www.hse.gov.uk/pubns/indg362.pdf

Se HSE hjemmesiden for yderligere oplysninger: https://www.hse.gov.uk/noise/regulations.htm