Disclaimer

ANSVARSFRASKRIVELSE PÅ WEBSTEDET

Oplysningerne fra stopsnorken.nu (“vi”, “os” eller “vores”) på https://stopsnorken.nu/ (herefter “webstedet”) er udelukkende til generelle informationsformål. Alle oplysninger på webstedet leveres i god tro, men vi giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, tilstrækkelighed, gyldighed, pålidelighed, tilgængelighed eller fuldstændighed af nogen oplysninger på webstedet.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VI VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR TAB ELLER SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF WEBSTEDET ELLER TILLID TIL OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET. DIN BRUG AF WEBSTEDET OG DIN TILLID TIL OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET SKER UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR EKSTERNE LINKS

Webstedet kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet) links til andre websteder eller indhold, der tilhører eller stammer fra tredjeparter, eller links til websteder og funktioner i bannere eller anden reklame. Sådanne eksterne links undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke af os med hensyn til nøjagtighed, tilstrækkelighed, gyldighed, pålidelighed, pålidelighed, tilgængelighed eller fuldstændighed.

VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER OS IKKE ANSVAR FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF OPLYSNINGER, DER TILBYDES AF TREDJEPARTSWEBSTEDER, SOM ER LINKET VIA WEBSTEDET, ELLER AF WEBSTEDER ELLER FUNKTIONER, DER ER LINKET I BANNERE ELLER ANDEN REKLAME. VI VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR AT OVERVÅGE TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER.

PROFESSIONEL ANSVARSFRASKRIVELSE

Webstedet kan ikke og indeholder ikke rådgivning indenfor diagnoser eller behandling. De sundhedsrelateret oplysninger gives udelukkende til generelle informations- og uddannelsesformål og kan ikke erstatte professionel rådgivning.

Derfor opfordrer vi dig til at rådføre dig med de relevante fagfolk, før du foretager dig noget på grundlag af sådanne oplysninger. Vi yder ikke nogen form for sundhedsrelateret rådgivning.

BRUGEN AF ELLER TILLID TIL OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET SKER UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

Webstedet kan indeholde links til affilierede websteder, og vi modtager en affilieret provision for ethvert køb, som du foretager på det affilierede websted ved hjælp af sådanne links. Vores tilknyttede selskaber omfatter følgende:

  • Partner-ads
  • Adservice